Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni

Facebook

dr Maciej Kawecki – gość honorowy

Doktor nauk prawnych. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

dr hab. Bogdan Fischer

Radca prawny, partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prawa mediów, nowych technologii i własności intelektualnej. Wykłada prawo ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego. Arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W kancelarii kieruje praktyką własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony informacji. Od kilkunastu lat doradza klientom sektora prywatnego i publicznego o zróżnicowanych profilach działalności. Prelegent wielu konferencji, regularnie współpracuje z najważniejszymi mediami w Polsce. Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in. książek: „Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji” (2000), „Wzory Umów w prawie komputerowym” (2000, 2001, 2002, współautor), „Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich” (2010), „Cloud computing – nowy technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności” (2013), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo” (współautor, współredaktor) 2017, „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (współautor) 2017, „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” (współautor) 2018.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 10 lat wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”) na WSB w Poznaniu. Jest członkiem „SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych” oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Redaktor zarejestrowanego tytułu prasowego TIZYDORCZYK.pl. Od 2017 r. jest konsultantem w kancelarii MarutaWachta sp. j. oraz członkiem grupy pracującej nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

 

Maciej Kołodziej

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”, wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej e-Detektywi.pl i FHU MatSoft, doradca ds. ochrony danych w podmiotach biznesowych i administracji publicznej. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Wykładowca studiów podyplomowych dla IOD (dawniej ABI) w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

dr Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law w Waszyngtonie.

Członek Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej do spraw wdrożenia rodo. W przeszłości m.in. członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, m.in. „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (2009), „Prawo Internetu” (2007), „Prawo reklamy i promocji” (2007), „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach, wykładowca na kilku wyższych uczelniach.

mec. Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych. Członek Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG. Jest wykładowcą zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorką licznych publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz giełdowych spółek kapitałowych, oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach funkcję inspektora ochrony danych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001. Była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018.

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w ALK, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w ALK, członek Rady Programowej kwartalnika "ABI Expert". Wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Trener szkoleniowy oraz referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy.

 

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o. Była administratorem bezpieczeństwa informacji w dużym urzędzie miejskim, obecnie wspiera inspektorów ochrony danych. Redaktor naukowy komentarza do rodo – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” (2018), autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014), „Prawo do ochrony danych osobowych" (2015), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo” (2017), „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej” (2018). Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla ponad 15 000 osób. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Wrocławskim i Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Poprzednio pracowała m.in. w Allegro, Ceneo oraz Naspers Classifieds (olx.pl, OtoMoto.pl, OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Wspiera wdrożenia i wypełnianie obowiązków wynikających z rodo. Współpracowała przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez rodo w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Menedżer Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kinga Wójcik-Prządka

Wieloletnia administrator bezpieczeństwa informacji i Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie inspektor ochrony danych UMFC i MWKZ oraz specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w OPI PIB. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Ukończyła Bezpieczeństwo Publiczne i Edukację dla Bezpieczeństwa oraz podyplomowo Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania oraz Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Obrony Narodowej. Audytor wiodący normy ISO 27001. Specjalizuje się w szerokim pojmowaniu bezpieczeństwa i budowaniu elementarnej „kultury bezpieczeństwa”, łączącej różne obszary z naciskiem na podejście prewencyjne i uświadamianie w obszarze zagrożeń. Autorka publikacji o tematyce ochrony danych, bezpieczeństwa fizycznego i prewencji.

dr Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.